segregacja odpadów

Co wrzucać do jakiego pojemnika?

Papier

Do pojemnika na papier, który ma kolor niebieski możesz wrzucać:

 1. papier
 2. gazety
 3. czasopisma
 4. gazetki reklamowe
 5. ulotki
 6. katalogi
 7. książki
 8. zeszyty
 9. opakowania papierowe i tekturowe
 10. kartony
 11. tekturę falistą

W niebieskim pojemniku na odpady nie wolno ci umieścić:

 1. papieru faksowego
 2. rachunków
 3. faktur
 4. kalki
 5. zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach
 6. papieru woskowanego
 7. tapet
 8. worków po wapnie, cemencie i gipsie
 9. kartonów po mleku i napojach
 10. odpadów higienicznych
 11. ubrań
Metale i tworzywa sztuczne

Do żółtych pojemników na plastik i aluminium (metal) możesz wrzucać:

 1. zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach (bez nakrętek)
 2. zakrętki od butelek i słoikówzgniecione i puste opakowania plastikowe po art. spożywczych
 3. kosmetykach i chemii gospodarczej (bez nakrętek)
 4. plastikowe przedmioty
 5. zgniecione aluminiowe puszki po napojach
 6. metalowe puszki po konserwach i przetworach
 7. zgniecione kartony wielomateriałowe po mleku i napojach (bez nakrętek)
 8. torebki
 9. folie z tworzyw sztucznych
 10. worki foliowe
 11. reklamówki
 12. koszyczki po owocach
 13. drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych

Pamiętaj, by do pojemnika na tworzywa sztuczne nie trafiły:

 1. butelki i pojemniki z zawartością
 2. opakowania po wyrobach garmażeryjnych
 3. opakowania po olejach spożywczych i silnikowych
 4. części samochodowe
 5. opakowania po aerozolach
 6. opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych
 7. puszki po farbach i innych silnych środkach chemicznych
 8. meble i ich części
 9. sprzęt AGD
 10. zatłuszczony styropian po żywności
Bioodpady

Do brązowych pojemników na odpady zmieszane, odpady biodegradowalne wrzucaj tutaj tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK-u. Do brązowych pojemników na śmieci możesz wrzucać:

 1. resztki warzyw i owoców
 2. fusy od kawy i herbaty
 3. skorupki jaj
 4. zawartość worków z odkurzaczy
 5. resztki jedzenia
 6. zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe

W brązowym pojemniku nie wolno ci umieścić:

 1. papierosów
 2. odpadów zielonych
 3. baterii i akumulatorów
 4. leków
 5. chemikaliów
 6. odpadów budowlanych
 7. oleju jadalnego
 8. ziemi i kamieni
 9. odchodów od zwierząt
Zmieszane odpady komunalne

Do pojemnika na odpady zmieszane, który ma kolor czarny możesz wrzucać:

 1. porcelanę
 2. szkło stołowe
 3. opakowania po areozolach
 4. tekstylia
 5. resztki mięsne oraz kości
 6. mokry lub zabrudzony papier
 7. zużyte materiały higieniczne
 8. pieluchy jednorazowe
 9. żwirek z kuwet dla zwierząt
 10. potłuczone szyby i lustra

Pamiętaj, by do pojemnika na tworzywa sztuczne nie trafiły:

 1. odpady niebezpieczne np. leki
 2. farby i oleje i ich opakowania
 3. opakowania po środkach ochrony roślin
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 5. sprzęt RTV i AGD
 6. odpady wielkogabarytowe
 7. odpady zielone
Szkło

Pojawiają się często oddzielne zielone kontenery na odpady zielone (odbiór od marca do listopada). Do takich pojemników można wrzucać:

 1. liście
 2. skoszoną trawę
 3. rozdrobnione gałęzie

Nie wrzucamy tu:

 1. kamieni
 2. popiołu
 3. ziemi