Zgłoszenie Awarii

Awarie

W godz. 8:00 – 16:00 w dniach roboczych awarię możesz zgłosić:

– mailowo na adres: awarie@apzn.pl

– telefonicznie pod numerem: +48 530 416 416

 

W godz. 16:00 – 8:00 oraz w dni wolne od pracy awarie należy zgłaszać: 

pod numerem: +48 500 188 113

lub pod innym numerem pogotowia technicznego obsługującego nieruchomość, zgodnie z treścią komunikatu wywieszonego na terenie budynku.