Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy projektu

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 47 w Poznaniu zapraszamy do składania ofert na:

„Wykonanie projektu przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej, wraz z lokalizacją windy, termomodernizacją elewacji i zagospodarowaniem terenu podwórza”.

Termin składania ofert do : 10 września 2023 r .

Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 %.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie APZ:

APZ Nieruchomości Sp. z o. o.
ul. Wysoka 9
61-850 Poznań

lub mailowo na adres b.krajewski@apzn.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Technicznym
APZ Nieruchomości Sp. z o. o. tel. 884 997 803

W załączeniu specyfikacja
(download PDF)