Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy prac

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 47 w Poznaniu zapraszamy do składania ofert na:

„Wykonanie projektu przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej, wraz z lokalizacją windy, termomodernizacją elewacji i zagospodarowaniem terenu podwórza”.

Termin składania ofert do : 10 września 2023 r .

Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 %.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie APZ:

APZ Nieruchomości Sp. z o. o.
ul. Wysoka 9
61-850 Poznań

lub mailowo na adres b.krajewski@apzn.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Technicznym
APZ Nieruchomości Sp. z o. o. tel. 884 997 803

W załączeniu specyfikacja
(download PDF)

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Rolna 58-70, ul. Wspólna 37-41, ul. Tokarska 1-21 w Poznaniu zapraszamy do składania ofert na:

„Remont elewacji budynku mieszkalnego”.

Termin składania ofert do : 10 maja 2024 r .

Kryteria wyboru ofert: Cena, gwarancja, termin płatności. Decyzje podejmuje Zarząd WM.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie APZ:

APZ Nieruchomości Sp. z o. o.
ul. Wysoka 9
61-850 Poznań

lub mailowo na adres b.krajewski@apzn.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Technicznym
APZ Nieruchomości Sp. z o. o. tel. 798 260 348

Odbiór materiałów bezpośrednio w siedzibie APZ Nieruchomości.