Zarządzanie Nieruchomościami  - Wspólnoty Mieszkaniowe –  Zarządcy Nieruchomości Poznań

KONTAKT

z naszym biurem

ul. Wawrzyniaka 37
lokal użytkowy

telefon

+48 61 811 35 65
+48 530 416 416

email

biuro@apzn.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE 24H

TEL. 500 188 113


ebok


Biuro Jackowskiego

Biuro Wierzbowa

Biuro Dąbrowskiego

zarządzanie najmem

Naszym klientom właścicielom nieruchomości oferujemy także usługi w zakresie zarządzania najmem lokali. W ramach usługi zakres obowiązków zarządcy obejmuje:

- przygotowywanie i zawieranie umów najmu lokali, po uprzedniej akceptacji Właściciela,
- naliczanie czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem lokali wraz z powiadamianiem najemców o ich wysokości,
- monitorowanie płatności czynszu najmu i innych opłat związanych z korzystaniem lokali,
- prowadzenie windykacji należności Właściciela z tytułu najmu lokali,
- prowadzenie korespondencji z najemcami w zakresie spraw związanych z korzystaniem lokali,
- podejmowanie wszelkich czynności związanych z egzekwowaniem od najemcy stosowania się do postanowień umowy najmu w zakresie korzystania z lokalu zgodnie z przeznaczeniem, zachowania porządku domowego oraz zasad współżycia społecznego.
- prowadzenie wszelkich czynności związanych z wydaniem, bądź zdaniem lokali przez najemcę (w tym w szczególności sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, pozasądowa windykacja należności Właściciela itp.)